منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

گروه محصول -> دانشگاهی -> تحقیق وپایان نامه

اطلاعات عمومی درخصوص نفتقیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 185     کد محصول :9555اطلاعات عمومی درموردنفت

مقاله علمی تحقیقاتی

اطلاعات عمومی درموردنفت

این تحقیق  در185صفحه بصورت فایل وردتهیه گردیده است

 

علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليد در بلند مدت با مشكلات و محدوديتهايي روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعة اقتصادي كشور طي سالهاي آينده، در جهت رفع اين محدويتها از هم اكنون اقدامهاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز در آينده مي تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. بي ترديد با توجه به اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران ضروري است اين منابع به عنوان ثروت ملي تجديد شونده تبديل و از بكارگيري آن براي تأمين هزينه هاي مصرفي و يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود.

عنوان مطالب

 

مقدّمه................................. 8

فصل اوّل : اطلاعات عمومي در مورد نفت.... 12

1-1- تشكيل نفت..................... 13

1-2- تركيب نفت..................... 14

1-3- خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنها 14

فصل دوّم : كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي كشور.................................... 18

1-2- تزريق گاز و آب به ميادين نفتي. 20

2-1-1- تزريق گاز در ايران.......... 21 

2-1-2- تزريق آب.................... 27

فصل سوّم : تعاريف و مفاهيم اوليه....... 29

3-1- انواع سنگ مخزن................ 30

3-2- درجة تخلخل.................... 31

3-3- درجة نفوذ پذيري............... 32

3-4- رابطة بين نفوذ پذيري و درجة تخلخل  33

3-5- ضريب مقاومت الكتريكي مخازن.... 34

3-6- ضريب حجمي..................... 34

3-7- درجة پيچش..................... 35

3-8- قانون دارسي................... 36

3-9- تحرك و نسبت تحرك ها........... 37

3-10- درجة سير شدن................. 37

3-11- شرايط مخازن – تغييرات فشار و دما   39

3-12- تعريف انواع مخازن............. 41

3-13- ازدياد برداشت نفت............. 43

فصل چهارم : روش هاي اوليّة توليد از مخزن 46

4-1- مكانيزم هاي طبيعي.............. 47

4-1-1- مكانيزم رانش آبي......... 48 

4-1-2- مكانيزم رانش توسط كلاهك گازي   49 

4-1-3- مكانيزم رانش گاز محلول... 50 

4-1-4- رانش ثقلي................ 51 

4-1-5- مكانيزم رانش در اثر فشردگي مخزن   52 

4-1-6- مكانيزم رانش مركب........ 52 

4-2- مكانيزم هاي حفظ فشار مخزن...... 53

4-2-1- تزريق آب با هدف حفظ فشار. 54 

4-2-2- تزريق گاز با هدف حفظ فشار 54 

فصل پنجم : معادلات ديفرانسيل براي جريان شعاعي در محيط هاي متخلخل.............................. 56

5-1- معادلات حاكم بر جريان سيالات در حالتهاي پايا و گذرا.................................... 57

5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پايا 65

5-3- حل معادلة حركت سيال در جريان شعاعي براي حالت نيمه پايا............................... 68

5-4- تأثير تزريق بخار آب روي شاخص بهره دهي  70

5-5- جريان شعاعي گازها در حالت پايا. 73

فصل ششم : ازدياد برداشت نفت با تزريق آب 74

6-1- موارد مورد توجه در پروژة سيلاب زني   75

6-2- مكانيزم رانش نفت بوسيلة آب تزريقي   76

6-3- فرآيند جابجايي بوكلي- لورت..... 79

6-4- الگوي قرارگيري چاههاي تزريقي آب 82

6-5- راندمان جاروبي................. 83

6-6- عمليات روي آب تزريقي........... 86

6-7- پمپ هاي تزريق آب............... 86

6-8- الگوي تزريق آب................. 87

فصل هفتم : روشهاي گرمايي ازدياد برداشت نفت 89

7-1- تزريق سيالات گرم................ 90

7-1-1- تزريق آب داغ............. 90 

7-1-1- تزريق آب داغ............. 91 

7-1-2- تزريق بخار آب............ 91 

7-2- روشهاي احتراقي................. 97

7-3- ريزش ثقلي به كمك بخار.......... 100

7-4- گرم كردن مخزن به روش الكتريكي.. 102

7-5- گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطيسي 102

7-6- مقايسة روشهاي حرارتي :......... 103

7-6-1- مقايسة روشهاي تزريق آب داغ و بخار آب........................................ 103

7-6-2- مقايسة عمليات تزريق بخار آب و احتراق درجا........................................ 103

7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزريق بخار آب  104

فصل هشتم : ازدياد برداشت نفت با تزريق گاز  110

8-1- تزريق گاز به روش امتزاجي....... 111

8-1-1- تعريف امتزاج............. 111

8-1-2- تئوري امتزاج............. 113

8-1-3- جابجايي امتزاجي.......... 115

8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجايي 117

8-1-5- تزريق نيتروژن و گازهاي توليدي 125

8-1-6- تزريق گاز هيدروكربني..... 127

8-1-7- تزريق گاز دي اكسيد كربن.. 131

8-2- تزريق گاز به صورت غير امتزاجي.. 134

8-2-1- فرآيند GAIGI.............. 135

8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزريق گاز 136

فصل نهم : روشهاي ديگر ازدياد برداشت .. 138

9-1- تزريق آب و گاز................. 139

9-2- روشهاي شيميايي................. 140

9-2-1- تزريق پليمر.............. 140

9-2-2- تزريق آكلالين............. 141

9-2-3- تزريق فعال كننده هاي سطحي 142

فصل دهم : معادلات رياضي حاكم در ازدياد برداشت نفت با تزريق آب................................ 143

10-1- رابطة نفوذپذيري نسبي با ميزان سير شدن 144

10-2- خاصيت تر شوندگي............... 147

10-3- فشار موئينه................... 149

10-4- معادلة مقدار جريان جزئي نفت و آب   153

10-5- محاسبة بازيابي نفت............ 156

فصل يازدهم : بهبود بازيابي نفت........ 162

11-1- بهبود بازيابي نفت با استفاده از تجهيزات كمكي........................................ 163

11-2- انتخاب روش ازدياد برداشت نفت.. 166

11-3- تأثير دراز مدّت روش هاي ازدياد برداشت نفت در توليد نفت نهايي......................... 167

نتيجه گيري............................ 169

مراجع................................. 172

فهرست علائم............................ 173  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:نفت  -تزریق-گاز  -بازیابی-نفت  -برداشت-نفت  -تزریق-پلیمر  -نیتروژن  -فایل-تحقیقاتی    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :25

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :29

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :21

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :4

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :24

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :3

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :119

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :3

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...