منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

گروه محصول -> فنی و مهندسی -> مهندسی برق

مقاله و تحقیق تبادل اطلاعات بین شبکه های MANET و اینترنتقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 9     کد محصول :6444مقاله و تحقیق تبادل اطلاعات بین شبکه های MANET و اینترنت

چکیده :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي  ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺳﻴﺎر ( Manet ) ، اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺧﻴﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet را ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Tcp/Ip ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي Mant ﺑﺎ راﺑﻂ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻨﺎم Gateway ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ Gateway ﺑﺮاي آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ Ip ﺳﻴﺎر  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ Aodv و ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Tcp/Ip ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ Ip ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺎﻃﺮﺳﻴﺎر ﺑﻮدن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي Manet، ازIp ﺳﻴﺎر(MIP) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  اﺳت ... .  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود-فایل  -دانلود-جزوه  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-فناوری-اطلاعات  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-کامپیوتر  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-فناوری-اطلاعات  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-کامپیوتر  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-فناوری-اطلاعات  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت  -مهندسی-کامپیوتر  -مقاله-و-تحقیق-تبادل-اطلاعات-بین-شبکه-های-MANET-و-اینترنت    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :22

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :27

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :15

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :4

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :24

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :3

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :71

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :3

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...