منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود مقاله VRML زبان مدلسازي حقيقت مجازي

دانلود مقاله VRML زبان مدلسازي حقيقت مجازي

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:92386
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی با فرمت (pdf)   مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری...
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب پی وی سی

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب پی وی سی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:92385
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب پی وی سی با فرمت (pdf)   مقدمه : چسب پي و ي س ي جهت اتصال قطعات مختلف پلاست يک پي و ي س ي (پلي و نيل کلر ايد) مورد استفاده قرار مي گ يرد. اين پلاست يک از جم له پر مصرف تر ين پلاستيک ها در جهان مي باشد و براي همه آنها استفاده کرد و چسباندن بعضي از آنها بسيار حساس و دشوار مي باشد.- مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به...
طرح توجيهي بازيافت و توليد ظروف پلي اتيلني

طرح توجيهي بازيافت و توليد ظروف پلي اتيلني

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:92384
طرح توجيهي بازيافت و توليد ظروف پلي اتيلني با فرمت (pdf)     هدف از اجراي اين طرح احداث يك واحد بازيافت و توليد ظروف پت دركشور ايران مي باشد . مواد اوليه اساسي اين واحد پلي اتيلن و ظروف كاركرده پلي اتليني ميباشد.محصول موردنظر در اين طرح ظروف پت است .وزن تقربي هر بطري به طور متوسط 52 گرم ميباشد. با توجه به نوع ماشين آلات طرح و ساير عوامل تاثير گذار راندمان توليد در سال اول بهره برداري 90 % در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 % ظرفيت...
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد بويه هاي صيادي

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد بويه هاي صيادي

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:92383
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد بويه هاي صيادي با فرمت (pdf) بويه هاي صيادي محصول مورد نظر اين طرح مي باشند. اين محصولات كاربرد مشخص و معين داشته و صرفاً جهت شناور ماندن تورهاي ماهيگيري و يا ابزارهاي صيادي بر روي آب مورد استفاده قرار مي گيرند. براي استفاده از بويه هاي صيادي آنها را متناسب با وزن تورهاي مورد استفاده و عمق مد نظر صياد براي بكارگيري تور، انتخاب و با استفاده از نخ هاي پلاستيكي در فواصل مشخصي به ترتيب متصل مي سازند....
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي

طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:92382
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي باظرفيت 750,000 برد در سال با فرمت (pdf)   مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار...
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

قیمت: 71,000 ريال کد فایل:92380
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﺧـﻮدرو ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽدر ﺧﻮدرو اﺳﺖ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ روي ر ﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه وبوسیله ﻇـﺎﻫﺮ زﯾﺒـﺎﺋﯽ را ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ ﺑﺠﺰء ﻧﻘﺶ زﯾﺒﺎﺋﯽﻇﺎﻫﺮﻧﻘﺶ دﯾﮕـﺮي در ﺧـﻮدرو ﻧﺪارﻧـﺪ.  ﻫـﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮخ ها ي ﺧﻮد...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ

قیمت: 42,000 ريال کد فایل:92379
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف و ﺗﺸﻚ ﻳﻚ ﻧﻔﺮه و دو ﻧﻔﺮه و ﺑﺎﻟﺶ ﻛﻪ روﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﺘﺮون ﻳﺎ ﻛﺘﺎن ﮔﻠﺪار و ﻻﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎف و ﺑﺎﻟﺶ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪاز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻧﻈﺮ ﻋﺪد...
دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:91484
گزارش کارآموزی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب فرم اطلاعات کارآموزي و چکيده کارآموزي     1 برگ سه نسخه‌اي    1 صورت مغايرت    2 ترازگيري سند‌هاي شهريه    3 فصل اول «تعاريف كلي و اصول»    4 مقدمه     6 «بيان مسأله»    7 ضرورت تحقيق و اهداف آن:    15 قلمرو تحقيق:   ...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻧﮓ (Syringe)

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻧﮓ (Syringe)

قیمت: 46,000 ريال کد فایل:91446
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻧﮓ (Syringe) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻧﮓ (Syringe) یکی ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣـﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺪﻥ ﺍﻧـﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ یا ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﭙﻮﻝ(ﺳﺮﻧﮓ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻲ  ﮔﺮﺩﺩ. ﺳﺮﻧﮓ...
دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ

دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ

قیمت: 47,000 ريال کد فایل:91443
دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﺪﻡ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ . ﻓﻮﻡ ﭘﻠﻲﺍﺳﺘﺎ ﻳﺮﻥ ﺿﺪ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻠﻲﺍﺳﺘﺎ ﻳﺮﻥ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید PVC شیلنگ هاي

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید PVC شیلنگ هاي

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:91442
به طور کلی پلاستیک ها را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود: General purpose (GP) الف- پلاستیک هایی با کاربرد عمومی Engineering Plastic ب- پلاستیک هاي مهندسی الف-پلاستیک هاي با کاربرد عمومی اختصاص دارد. از مهمترین GP حدود 85 درصد از کل پلاستیک هاي تولیدي جهان به تولید پلاستیک هاي پلاستیک هاي این خانواده می توان به پلیمرهاي زیر اشاره نمود. PP,PE - پلی اولفین ها PVC - پلی وینیل کلراید PS - پلی استایرن ABS - کوپلیمر استایرن - اکریلونیتریل-...
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:91436
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي با فرمت ورد و قابل ویرایش مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک...
پروژه کار آفرینی خدمات هاستينگ و ثبت دامنه اينترنتي

پروژه کار آفرینی خدمات هاستينگ و ثبت دامنه اينترنتي

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:91432
خدمات هاستينگ و ثبت دامنه اينترنتي  قالب :  PDF چکیده : با توجه به پيشرفت روز افزون استفاده از اينترنت درجهان،نياز به ايجاد شرکت هاي خدمات اينترنتي يا همان هاستينگ بيش از پيش احساس ميشود ، اين شرکت ها با مديريتي قوي و تبليغات ميتوانند بسيار سود ده باشند. حوضه فعاليت اين گونه شرکت ها ميزباني وب سايت هاي ايراني و بعضا خارجي و همچنين ثبت دامنه هاي بين المللي ميباشد. وضعيت بازار اينگونه شرکت ها در صورت در نظر نگرفتن تورم بازار ارز...
طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني

طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:91254
طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني با فرمت (pdf)   ايجاد صنايع غذايي و تبديلي در كشورهاي در حال توسعه موجب چند برابرشدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي است . ارزان بودن مواد خام ، ارزبري كم ، نيروي كار ارزان ونياز به سرمايه كم همگي از جمله عواملي است كه ايجاد صنايع تبديلي توجيه ذير مي نمايد وموجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي ميشود . ساختار اقتصادي ايران بگونه اي است كه بخش كشاورزي وصنايع تبديلي...
دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ

دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ

قیمت: 44,000 ريال کد فایل:91253
دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ در طرح پیش رو به بررسی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ برای انواع خودرو میباشد. با توجه به اینکه هر ماشینی اعم از گران قیمت و ارزان به این وسایل نیاز ضروری دارد به بررسی این طرح می پردازیم. در این طرح به بررسی شرایط واردات محصولات ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ قیمت داخل کشور ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ قیمتهای...
گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:91251
مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده Powder...
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مواد آستري و پوشش عايق لوله گاز

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مواد آستري و پوشش عايق لوله گاز

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:91250
فهرست ١- معرفي محصول.................................................................................................................................................................................. ١ ١- نام و كد محصول ................................................................................................................................................... ٣ -١ ١- شماره تعرفه گمركي............................................................................................................................................ ٣ -٢ ١- شرايط واردات......................................................................................................................................................... ٣...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:91249
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی با فرمت (pdf) مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا...
طرح توجيهي توليد انواع قطعات باكليتي

طرح توجيهي توليد انواع قطعات باكليتي

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:91248
طرح توجيهي توليد انواع قطعات باكليتي با فرمت (pdf) گسترش روز افزون صنعت و تكنولوژي و تنوع بسيار و گسترده محصولات وابسته به صنايع پتروشمي كه كاربردهاي مت نوع و متعددي دارد باعث شده تا گروه صنايع شيمي از پردامنه ترين گرو ههاي صنايع باشد هزاران نوع محصول و فراورده از اين گروه صنعتي در جهان در حال توليد ميباشد اگر به اطراف و اكناف خود نگاه كنيم بيش از پنجاه درصد كالاهاي مصرفي از زير گروههاي صنايع شيميايي تشكيل شده است يكي از اين...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي و فرآوري زیتون و روغن زیتون

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي و فرآوري زیتون و روغن زیتون

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:91247
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي و فرآوری زیتون و روغن زیتون با فرمت (pdf)-   چکیده -   هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد روغن زيتون است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است. طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١.١٥...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:91246
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی با فرمت (pdf) چکيده : هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد و بسته بندي اسانس از گياهان داروئي است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است. طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه...
دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ

دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:91140
دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ لطفا از مطالب زیر دیدن فرمایید دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮم و ﺳﺎﻟﻤﺒﻮر دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ دانلود دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي...
طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و

طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91139
توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) شرح سرمایه گذاری: الف: سرمایه ثابت 1-زمین 200 متر مربع به ارزش 000/300 هزار ریال 2-ساختمان 120 متر مربع به ارزش 000/180 هزار ریال 3-محوطه سازی 80 متر مربع به ارزش 600/108 هزار ریال 4-تأسیسات . . . . . . . 000/24 هزار ریال 5- ماشین آلات و تجهیزات...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:91138
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ(چرم) ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﻛﺮاﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل واﺳﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﺮﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺮاﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﻲ، ﻛﺮاﺳﺖ آﺳﺘﺮي، ﻛﺮاﺳﺖ اﺳﭙﺮﺗﻲ و ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ...
طرح توجیهی کشت خیار درختی

طرح توجیهی کشت خیار درختی

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:91137
خیار درختی کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ... کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود ... کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیرQ متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ......
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی

دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:91136
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی معرفی موارد مصرف و کاربرد ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭﻃﻮﺑـﺖ ﻭ ﻳـﺎ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﭘﺮﻳﺰ ﻋﺒﺎﺭت اﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺭ ﺳـﻴﻢ ﻛﺸـﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻄﻮﺭ...
طرح توجیهی بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی

طرح توجیهی بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91135
بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی فصل اول 1-1 - مقدمه : -2- معرفی محصول 1-3- بررسی های اقتصادی طرح 1-4-كاربرد محصول 1-5- کالاهای رقیب محصول 1-6-ظرفیت تولید فصل دوم 2-1- بررسی بازار 2-2- بررسی اقتصادی -3-1 بررسی های فنی (انتخاب تكنولوژی مناسب) -3-1 مشخصات ماشین آلات و خط تولید 1-5-توضیحات در مورد زمین كشور ما دارای منابع عظیم سوخت های فسیلی و گاز می باشد. امروزه در اكثر مناطق كشور،‌گاز رسانی به شهرها انجام...
طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91133
چراغ قوه از وسايل الكتريكي محسوب مي شود كه هدف از بكارگيري آن ايجاد انرژي نوراني با استفاده از باطري و در فاصله زماني محدود و معين مي باشد   تولید چراغ قوه پلاستیکی فصل اول : چكیده نتایج بررسی های فنی و مالی و اقتصادی طرح تولید چراغ قوه پلاستیكی فصل دوم : كلیات (1-2 ) تعریف . ویژگیها و مشخصات محصول (2-2) .چگونگی و میزان به كار گیری و مقایسه با كالاهای قابل جانشین (3-2) قیمت و امكان فروش فصل سوم: بررسی ها و برآوردهای فنی (1-3)...
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:91132
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ برای تولید ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺎرﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز...
طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی

طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91131
تولید لنت ترمز دیسکی خلاصه طرح : 1-1: مشخصه طرح عنوان : تولید لنت ترمز دیسكی مشخصات ویژه فنی فرآیند تولید -1 شرایط عملیاتی درصد تامین مواد اولیه 5-1 تعداد پرسنل 6-1 تأسیسات زیر بنائی 7-1 دستگاهها و تجهیزات خط تولید زمین و ساختمانها : سرمایه گذاری : مطالعات اقتصادی - تعریف محصول،ویژگیهای فنی محصول طبقه بندی محصول استاندارد ملی و جهان. تعریف محصول : ویژگیها و مشخصات محصول : مشخصات ویژه فنی : هر لنت دارای 50 تا 150 گرم مواد پودری...
دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ

دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:91130
دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﺮﺡ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔـﺮﻳﺲ ﺧـﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻧﺖ...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻴﺖ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻴﺖ

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:90983
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﺖ چیست ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻲ ﺷﻜﻞ: ﻓﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻛﻮارﺗﺰ ﻣﻴﻜﺎﺷﻴﺴﺖ، ﮔﻨﻴﺲ و ﻛﻮارﺗﺰﻳﺖ ﻣﻴﻜﺎدار اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺮا ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮاﻓﻴﺘﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻏﺎل ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً داﻧﻪ رﻳﺰ و ﺑﻌﻀﺎً آﻣﻮرف اﻧﺪ . ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻧﻮع رﮔﻪ اي...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:90981
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ معرفی ﮔﻠﻮﺗﻦ یک پروتئین ارگانیک است که به طور ترکیب با نشاسته در آندوسپرم برخی غلات به ویژه گندم یافت می شود گلوتن 80 درصد پروتئین های گندم را به خود اختصاص می دهد قابلیت ارتجاعی خمیر نان به علت وجود گلوتن است گلوتن ترکیبی از دو پروتئین میباشد در این مقاله میخوانید بررسی و ارائه استاندارد ﮔﻠﻮﺗﻦ بررسی و ارائه اطلاعت لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی ﮔﻠﻮﺗﻦ توضیح موارد مصرف...
دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل

دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:90979
دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل ﺍﺯ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ  ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ  ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﻋﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:90977
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ توضیح موارد مصرف و کاربرد از ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ در صنایع مختلف استفاده های فراوانی می شود . در صابون سازی،برای تولید صابونهای شفاف در صنایع آرایشی و بهداشتی . و از ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ خالص در دارو سازی استفاده می شود. در ساخت مواد منفجره مثل نیترو ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ،برای روغن کاری ابزارها و . . . نیز مورد استفاده قرار می گیرد. خواص ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ مایعی زلال ،بی رنگ ، بی بو ، شیرین و اندکی گرم...
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:90975
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی تولید قفل رمز دار الکترونیکی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺩﺭﻃﺮﺡ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺪﻭﻥ...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:90819
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯽ اﺟﺮا ، اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ي ﻫﺎ ﻃﺮح يﺳﺮﻣﺎ ﯾ ﮔﺬار ﻪ ي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣ اﻧﺠﺎم ﯽ ﮔ ﯿ ا ﺮد در ﯾ ﻓﻨ ﯽ ﻣﺎﻟ ، ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار و ﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ي  ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟ و ﯿ ﻧﺘﺎ ﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾ ﻣﺒﻨﺎ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﯽ ﺑﺮا ي ﺗﺼﻤ ﯿ ﮔ ﻢ ﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎ ﯾ ﻪ ﮔﺬاران ﻣ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﯽﮔ...
دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش

دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:90817
دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش محصول لوله وارنیش در صنعت برق سهم به خصوصی دارد این مقاله در مورد تولید لوله وارنیش میباشد نه چیزی که در بازار به عنوان پوشاننده سطوح شناخته میشود در این طرح به بررسی چگونگی تولید محصول لوله وارنیش چگونگی واردات طرح توجیهی لوله وارنیش چگونگی صادرات محصول لوله وارنیش بررسی استاندارد های موجود تعیین نقاط قوت و ضعف این تکنولوژی و بسیاری مطالب دیگر که برای اجرای طرح به آن نیاز خواهید...
دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق

دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:90786
دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿر مربوط به تولید انواع لوله و یراق میباشد شما با مطالعه ی این ﻃـﺮﺡ میتوانید با تولید لوله و یراق و چونی تولید آنها آشنا...
دانلود طرح توجیهی تولید لوله مسی

دانلود طرح توجیهی تولید لوله مسی

قیمت: 34,000 ريال کد فایل:90785
دانلود طرح توجیهی تولید لوله مسی ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺮﻓﺘﻪﮔ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ...
دانلود طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری

قیمت: 67,000 ريال کد فایل:90783
طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ رﯾﺨﺘـﻪ ﮔـﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧد اﯾﻦ روش در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰاتﻏﯿﺮ آﻫﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻓﻠـﺰات رﻧﮕﯿﻦ می ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮي رﯾﺨﺘﻪ دﺳـﺘﯽ ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر و ﯾـﮋه از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎشد در این...
طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:90495
دانلود طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی مطالعات امکان سنجی ،مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد . در این مطالعات از نگاه بازار ، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت...
طرح توجيهی چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد

طرح توجيهی چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:90471
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد با ظرفيت 76500 قطعه در سال با فرمت ورد و قابل ویرایش مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه...
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:90469
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي در 56 صفحه با فرمت پی دی اف در 11 فصل هم اکنون در اختیار شماست. آماده جهت دانلود مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان...
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد فراورده هاي توت فرنگي

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد فراورده هاي توت فرنگي

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:90467
توت فرنگي از نظر توليد ميوه گياهي نسبتا جديد است و تا 250 الي 300 سال قبل ارقامي كه داراي ميوه درشت يا مشابه ارقامي كه امروزه مورد كشت وكار و مصرف قرار مي گيرند وجود نداشت. آنچه كه تا آن زمان شناخته شده بود و مصرف مي شد منحصراًً توت فرنگي هاي ريز يا توت فرنگي موسوم به جنگلي 3 بود كه صرف نظر از ريزي ميوه, عطر, طعم و مزه خاصي داشته اند و بيشتر از نظر خواص دارويي مورد توجه بودند . در قرن چهارم ميلادي فرانسوي ها مستقيما آن را از جنگل به زمين زراعي منتقل...
طرح صنعتی تولید آجر نسوز دولومیتی

طرح صنعتی تولید آجر نسوز دولومیتی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:90307
تحقیقی کامل در رابطه با مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح صنعتی تولید آجر نسوز دولومیتی در 108 صفحه با فرمت pdf مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه (غیرمرکبات )

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه (غیرمرکبات )

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:90306
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه  (غیرمرکبات ) در 94 صفحه با فرمت pdf خلاصه طرح نام محصول آب میوه ظرفیت پیشنهادي طرح 4000 تن در سال موارد کاربرد: نوشیدنی روزانه مواد اولیه مصرفی عمده: میوه سیب مجموع سرمایه :11000 میلیون ریال محل پیشنهادي اجراي طرح : استان هاي قزوين، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و كرمانشاه مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی ارائه طرح به...
گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید لوله های درزدار

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید لوله های درزدار

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:90304
مطالعات امکان سنجی,مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای  طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد در این مطالعات از نگاه بازار,فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد برسی و انالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از ان بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوله های فولادی درز جوش گالوانیزه 6 اینچ می باشد و کمتر میباشد که در قالب متدولوزی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده...
طرح توجیهی دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی

طرح توجیهی دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:90298
طرح توجیهی دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی با فرمت pdf با توجه به محدودیت منابع آب های شیرین در کشور ، مورد مصرف در بخش های کشاورزی - صنعت - مصارف بهداشتی لزوم بهره گیری از این دستگاهها که دارای کمترین ضریب اتلاف در مقایسه با سایر روش های آبیاری در بخش کشاورزی است احساس می...
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:90297
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديآموزشگاه هنـرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش 800 هنرجو در سال در قالب word  و قابل...
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي احداث استخر سرپوشيده

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي احداث استخر سرپوشيده

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:90149
    تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد. در اين ميان شنا از محبوب ترين ورزش ها است كه به واسطه ايجاد نشاط و رفع خستگي بيش از...
طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی باظرفیت 150000نفری

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی باظرفیت 150000نفری

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:90145
این طرح یک درمان گاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 نفر است که تمام جنبه های از مالی گرفته تا پرسنل بررسی و کاملا آماده است برای ساخت و شما با این طرح دیگر نیازی به هیچ برنامه ریزی و یا حساب وکتابی ندارید چون همه چیز از قبل انجام گرفته و آماده استفاده برای شما گردیده تا بهترین سود و کمترین ضرر را در انجام این طرح متقبل...
طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه زبان

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه زبان

قیمت: 46,000 ريال کد فایل:90112
طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه زبان انگلیسی   طرح توجیهی این طرح توجیهی در قالب 17 صفحه بصورت فایل PDF ارائه می شود که می توانید بلافاصله پس از پرداخت آن را دانلود کنید. طرح توجیهی احداث آموزشگاه های زبان خارجی با بهترین کیفیت ممکن با این مجموعه شما قادر به دریافت وام از بنگاههای اقتصادی خواهید بود. موضوع :  آموزشگاه زبان های خارجی ظرفیت طرح : ١٨٧٢ دانش آموز در سال ( معادل ۶٧٣٩٢ نفر-ساعت آموزشی ) محل اجرای طرح : قابل اجرا در...
طرح کارآفرینی تولید نان های حجیم

طرح کارآفرینی تولید نان های حجیم

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:89415
طرح کارآفرینی تولید نان های حجیم نان از عمده غذاهای مورد استفاده مردم دنیا بخصوص ایرانیان است بطوریکه که اکثر وعده های غذایی ما را نان تشکیل میدهد. از اینرو احداث خط تولیدی نان میتواند علاوه بر درآمدزایی، شغل های زیادی را نیز ایجاد کند. از اینرو ما در اینجا طرحی را تحت عنوان تولید نان ارایه کردیم که بصورت فایل pdf میباشدو شامل مراحل پخت نان با جزییات کامل و راهنمایی های لازم جهت احداث محل نانوایی و چگونگی   سرمایه گذاری و غیره...
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسکاج

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسکاج

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:89274
اهداف 1 .کاهش قیمت این محصول بعنوان یکی از اقلام مصرفی روز مره درمنزل و محل کارتان و حتی ماشینتان 2 . ایجاد نمایندگی فروش مستقیم و توزیع مناسب در سطح شهر و منطقه برای دسترسی آسان شما 3 . افزایش تنوع محصولات بر اساس سلایق مختلف 4 . صادرات محصولات متنوع به خارج از کشور بخصوص کشور های همسایه و نیز کشور های آسیای میانی 5 . ایجاد اشتغال متناسب با توسعۀ کارگاه استراتژِی ها 1 . بازار یابی برای فروش در فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها و...
طرح توجیهی تولید قالب فلزی به روش ماشین کاری

طرح توجیهی تولید قالب فلزی به روش ماشین کاری

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:89269
طرح توجیهی تولید قالب فلزی به روش ماشین کاری در این طرح که بصورت word در اختیار شما دوستان قرار گرفته است. مطالب کاملی درباره مساحت لازم، هزینه های طرح، تاسیسات و ... صحبت شده است. بخش هایی از طرح توجیهی : 1- ساختمان سازی :   شرح نوع ساختمان مساحت ( متر مربع ) قسمت واحد ( ریال ) کل هزینه ( هزار ریال) سالن تولید اسکلت...
طرح کارآفرینی لوله و اتصالات پلي اتيلن

طرح کارآفرینی لوله و اتصالات پلي اتيلن

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:89267
طرح کارآفرینی لوله و اتصالات پلي اتيلن پس از كشف و كاربرد پليمرها بويژه پلاستيك ها از حدود يك قرن پيش ، و بواسطه فرآيند خوردگي و اكسيد شدن فلزات ، دانشمندان در پي يافتن جايگزيني براي لوله هاي فلزي شدند و پس از تحقيقات بعمل آمده ، ابتدا ل وله و اتصالات از جنس پلي براي (PE) براي فاضلاب و سپس لوله هاي از جنس پلي اتيلن (PVC) وينيل كلرايدآبياري و آبرساني مورد استفاده قرار گرفت . اندكي بعد با توجه به خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي بالاتر، پلي...
دانلود پروژه و طرح تولید بوگير هاي ضد باکتری معطر‎

دانلود پروژه و طرح تولید بوگير هاي ضد باکتری معطر‎

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:89015
فعالیت طرح مذبور در خصوص تولید انواع بوگیر های ضد باکتری معطر می باشد که ضمن ایجاد رایحه مطبوع در کلیه فضاهای انسانی نقش بسیار موثری در ضد عفونی محیط و بهداشت آن دارد. لازم به ذکر است تنوع رایحه ها در 5 خط تولید وجود دارد که می تواند از جمله آنها (رایحه موز، طالبی ، هلو، نوشابه ، انواع گلهای خوشبو و سایر میوه جات ، را نام برد. محصولات طرح مورد نظر عبارتند از مایعات معطر با بوهای متفاوت که عمدتا از بوی میوه جات و یا گیاهان خوشبو استفاده می شود...
 پروژه : پروژه کارآفرینی مراحل تاسیس کارخانه آسفالت

پروژه : پروژه کارآفرینی مراحل تاسیس کارخانه آسفالت

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:89012
با توجه به پيشرفت جامعه و نياز مبرم به مساكن و ميادين عمومي مانند خيابانهاي ، پاركها و ساختمانها و … كه همه جهت وايزولاسيون و بدست آوردن سطح صاف جهت عبور و مرور وسائط نقليه نياز به آسفالت دارند.  بنابراين سالانه جهت ساخت اين قسمت ها حداقل 30000 تن آسفالت پيش بيني مي شود كه با توجه به شرايط فوق بايد يك كارخانه آسفالت با ظرفيت 80000 تن در سال احداث و ايجاد شود. براي احداث يك كارخانه آسفالت نياز به نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر دارد كه اين كار...
طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اسپری حشره کش

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اسپری حشره کش

قیمت: 75,000 ريال کد فایل:89010
اسپري حشره کش با عملکرد سريع، ساده و بي خطر حشرات پرنده (مگس، پشه و …) را از بين مي برد. اين كالا از جمله كالاهايي است كه براي مصون نگهداشتن محيط زندگي، كار و عمدتاً فضاهاي سربسته و محصور از وجود حشرات مزاحم بكار گرفته مي شود. با اسپري کردن به صورت مستقيم، حشرات بلافاصله از بين مي روند. اسپري حشره كش با از بين بردن حشرات به صورت بسيار سريع در محل، مانع تکثير آن ها مي شود. اين كالا معمولاً اثري طولاني دارد. انواع مار كها و گونه هاي مختلف آن...
 طرح توجیهی و کارآفرینی تولید صفحه کلید کامپیوتر

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید صفحه کلید کامپیوتر

قیمت: 75,000 ريال کد فایل:89002
طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه صفحه كليد كامپيوتر است. رشد روزافزون كامپيوتر محصولات و قطعات وابسته به آن را داراي بازار مناسب ساخته و سبب شده كه صنايع وابسته به رايانه از اهميت ويژه برخوردار شود . يكي از قطعات مورد نياز براي هر رايانه صفحه كليد است كه اساسي ترين راه انتقال داده به كامپيوتر مي باشد. نياز بازار ايران به اين محصول همانند كامپيوتر در حال افزايش است . علاوه بر آن تنوع در كاربرد و شكل آن سبب شده كه انواع...
طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چسب پی وی سی PVC

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چسب پی وی سی PVC

قیمت: 65,000 ريال کد فایل:89000
انسان از زما ن هاي قد يم از صمغ درختان و گ ياهان عنوان چسب استفاده م ي کرده است و تا اواخر قرن ١٩ همه چسب هاي مورد استفاده بشر منشاء گياهي و حیوانی داشتند و از انواع نشاسته و یا پروتئینهای حيواني ساخته مي شوند. اولين بار در دهه ١٩٣٠ گلداشميت در آلمان و باکلند در آمريکا موفق به توليد چسب هاي مصنوعي از رزين فنل فرمالدئيد شدند که جهت توليد فيبر فشرده از خاک اره و قطعات قالبگ يري بکار مي رفت و پس از آن نيز از رزين هاي اوره فرمالدئيد به عنوان چسب...
دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی

دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی

قیمت: 32,000 ريال کد فایل:88707
دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی تولید نان فانتزی با ظرفیت 900 تن در سال مقدمه بی شک غلات بیشترین سهم را در سبد غذایی جوامع بشری دارا هستند در این میان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ویژه خود ، که قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.بگونه ای که برخی از اقلام وحشی آن از حدود پانزده هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین النهرین می روییده است  و دانه های این گیاه در کنار مومیایی های فراعنه مصر از اهرام این...
دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی عسل

دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی عسل

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:88646
عنوان مقاله:بسته بندی عسل عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن انسان است. اساسا عسل از گلوکز، فروکتوز و منو ساکارید ها ساخته شده است. همچنین عسل دارای آنزیم های مفیدی از جمله آمیلاز، سوکراز، کاتالاز، پراکسیداز و لیپاز بوده و در رده بندی غذاهای سرشار از آنزیمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، کلر، فسفر، گوگرد و ید نیز در عسل یافت می‌شوند. عسل به عنوان یک...
دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی ۱۲۰۰ تن مواد غذایی

دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی ۱۲۰۰ تن مواد غذایی

قیمت: 195,000 ريال کد فایل:88644
  عنوان مقاله:بسته بندی ۱۲۰۰ تن مواد غذایی بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است. نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این...
دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی خرما

دانلود مقاله طرح توجیهی بسته بندی خرما

قیمت: 250,000 ريال کد فایل:88642
عنوان مقاله:طرح توجیهی بسته بندی خرما درخت خرما درمیان ساکنین مناطق خرما خیز ، درخت روزی وبرکت نامیده شده وبخش اعظم انرژی مورد نیاز آنان را تامین می کند. بعلاوه ، در میان ساکنین سایر نواحی نیز به عنوان یک ماده غذایی خوشمزه وانرژی زا ، علاقمندان بسیاری دارد. با عنایت به ترکیبات اصلی خرما،خصوصا میزان موادقندی آن که بطور متوســــط بین ۷۵ تا۸۰ درصد می باشد،به ارزش غذایی آن بیشتر پی می بریم . هر۱۰۰ گرم خرما(قسمت خوراکی میوه)،حدود۲۴۸ تا۲۵۲...
دانلود طرح توجیهی پروار بندی گوساله

دانلود طرح توجیهی پروار بندی گوساله

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:88553
دانلود طرح توجیهی پروار بندی گوساله طرح توجیهی پروار بندی گوساله این فایل 2 در 1 می باشد پروار بندی گوساله 100 و 150 راس نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است. با عنايت به اينكه جمعيت دامي يك كشور سرمايه ملي محسوب مي گردد تداوم...
پروژه کارآفرینی کشت گوجه فرنگی به روش گلخانه ای

پروژه کارآفرینی کشت گوجه فرنگی به روش گلخانه ای

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:88058
پروژه كارآفريني كشت گوجه فرنگي به روش گلخانه اي     پروژه به صورت word میباشد      همونطور که در فهرست مشاهده میکنید همه عوامل و توضیحات در رابطه با پروژه در آن قرار گرفته و به صورت آماده و کامل است طبق گزارشات و آزمايشاتي كه تاكنون انجام شده است و يا در منابع معتبر ذكر شده است.كشت گلخانه اي موفقيتت آميزتر و پردرآمدتر از كشت فضاي سبز بوده است.علت اين موضوع را مي توان چنين دانست كه در شرايط طبيعي عواملي چون...
دانلود پروزه کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

دانلود پروزه کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

قیمت: 80,000 ريال کد فایل:87609
گردش نقدينگي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان سالانه بالغ بر 600 ميليارد دلار مي باشد و در اين ميان بخش عمده اي از آن سهم اسرائیل است.  اسرائیل عليرغم وسعت كم و نداشتن منابع سنگ هاي قيمتي با ارزش از نظر تجارت جهاني نقش عمده اي را ايفا مي نمايد و اين امر صرفاً با فعاليت اين كشور بر روي فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي محقق گشته است. فرآوري صحيح و به روش هاي مكانيزه و جديد بر روي اينگونه سنگ هاي باعث ارزش افزوده بسياري مي گردد و علاوه بر آن...
پروژه کارآفرینی طرح تولید پودر انواع میوه

پروژه کارآفرینی طرح تولید پودر انواع میوه

قیمت: 75,000 ريال کد فایل:87607
حفظ و نگهداري محصولات غذايي با توجه به رشد جمعيت و كمبود مواد غذايي بسيار مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز اهميت جلوگيري از اتلاف مواد غذايي و طولاني نمودن زمان ماند آنها بدليل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهاي پايدار بيشتر نمايان ميگردد. معمولا در فراوري ميوه ها، توليد كنسانتره و آب آن مورد توجه خاص مي باشد، ولي غالبا بازار كنسانتره ها و آب ميوه ها در داخل و خارج از كشور دچار نوسانات زيادي مي شود و بعلت كوتاه بودن نسبي زمان ماند آن،...
آموزشِ پرورش و تولید میگوی آب شیرین

آموزشِ پرورش و تولید میگوی آب شیرین

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:87396
آموزشِ پرورش و تولید میگوی آب شیرین در این فایل که در قالب word تهیه شده است هر آنچه درباره پرورش و تولید میگو باید بدانید آموزش داده شده است. بخش هایی از مقاله: این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. در این مقاله به شرح مختصر هر یك از مراحل فوق و ویژگیهای آن ، خصوصاً ، كیفیت آب مورد نیاز ، وسایل و عملیات...
دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما

دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:87078
دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما خلاصه طرح : موضوع طرح : راديو تراپي درمان سرطان با پرتوهاي ايكس وگاما نوع توليدات : ارائه خدمات پزشكي وراديو تراپي تعداد شاغلين 12: نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه امروزه انواع مختلف بيماري سرطان برهمگان شناخته شده است ودر مان آن يكي از دغدغه هاي اصلي بشرمي باشد . در راستاي درمان اين بيماري...
دانلود گزارش کارآموزی مجتمع فولاد

دانلود گزارش کارآموزی مجتمع فولاد

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:85954
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : اهم فعاليتهای انجام شده کار آموزی:   با توجه به گستردگی کار در واحد فولاد پس از گذشت زمانی سه روزه جهت آموزشهای مقدماته بهداشت و ايمنی و تعيين موقعيت سرپرست ،کار در واحد جرثقيل شروع شد. در سراسر کار می بايست کارآموز در کنار مسئول شيفت بماند و از نحوه انجام فعاليتهای وی جستجو و تفحص به عمل آورد.  وی نکاتی در رابطه با چگونگی عملکرد دستگاه را در...
طرح توجيهي بهره برداري از معدن سولفات سديم

طرح توجيهي بهره برداري از معدن سولفات سديم

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:85804
طرح توجيهي بهره برداري از معدن سولفات سديم pdf خلاصه طرح : موضوع طرح : بهره برداري از معدن سولفات سديم نوع توليدات : سولفات سديم تعداد شاغلين : 11 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به هزار ريال) سرمايه گذاري كل طرح : 405841 سرمايه گذاري ثابت : 255600 سرمايه در گردش : 150241 در آمد ساليانه: 800,000 سود ويژه : 71,206 دوره بازگشت سرمايه : 43 ماه  نرخ باز دهي سرمايه : 28% فرايند توليد و استخراج ماده معدني: با توجه به دگرساني سنگها و فرايند...
نمونه سوالات کارآفرینی وتوانمند سازی پیام نور

نمونه سوالات کارآفرینی وتوانمند سازی پیام نور

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:85728
دراین فایل که بصورت پی دی اف دانلود می کنید نمونه سوالات درس روشها وفنون توانمندی ,کارآفرینی ,کارآفرینی وتوانمند سازی  علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی)1222176-علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ورفاه  باکد 1222188 مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ...
طرح توجیهی صفحات و نوارهای جاذب انرژی خورشیدی

طرح توجیهی صفحات و نوارهای جاذب انرژی خورشیدی

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:85393
تاریخچه صفحات و نوارهای جاذب انرژی خورشیدی  بهره گیری از  انرژی خورشید  در  تاریخ  تمدن  انسانی  سابقه  ای بسیار  کهن  دارد.  انرژی خورشیدی یکی  از  اولین  منابعی بود که انسان برای تامین گرما به آن روی آورد. انسان اولیه از مزایای غار و ایجاد دریچه هایی در برابر نور  خورشید با هدف بهره گیری از تشعشع خورشید برای گرمایش آگاه بود.   دیرزمانی ازآغازحیات انسانی نگذشته بود  که انسانها بسیاری از ...
طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

قیمت: 42,000 ريال کد فایل:85242
طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم پرورش کرم ابریشم يكي از قديمي ترين مشاغل بشري نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم بمنظور توليد پيله است . اين رشته كشاورزي بر پايه تبديل علوفه (برگ توت) به ليف (نخ) و ايجاد ارزش افزوده از يك ماده ارزان به محصول پر ارزش استوار است. كرم ابريشم درخت توت ، حشره ايست كوچك با نام علمي Bombix mori و دگرديسي كامل كه چهار مرحله رشد و تكامل (تخم ، لارو ، شفيره ، پروانه ) را در يك نسل دارا مي باشد.زمان مناسب براي شروع پرورش كرم...
دانلود طرح توجيهي خيار درختي

دانلود طرح توجيهي خيار درختي

قیمت: 24,000 ريال کد فایل:85240
دانلود طرح توجيهي خيار درختي خيار درختي مقدمه : يكي از اقدامات مهم جهت بالا بردن كيفيت وكميت توليد مكان محدود احداث گلخانه ها ميباشدكه نتنها امكان كشت محصول را در فصول سرد ميسر مي سازد بلكه عملكرد را 200 تا 300 درصد افزايش ميدهد علل توسعه چشمگير گلخانه هاي نايلوني در موارد زير خلاصه ميگردد 1.سبكي وارزاني مواد بكار رفته 2. كارايي بسيار بالا در شرايط نامساعد محيطي 3. قابليت انتقال وجابجايي گلخانه به مكان ديگر این طرح برای...
طرح تولید عرقیات گیاهی معطر

طرح تولید عرقیات گیاهی معطر

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:84678
   مطالعات امکان سنجی و طرح های توجیهی و کارآفرینی به  منظور تصمیم­ گیری نهایی درباره سرمایه­‌گذاری در طرحهای ارائه شده از سوی فناوران، وجود مطالعات بازار و امکان سنجی فنی اقتصادی ضروری می­باشد. در فایل حاضر به طرح توجیهی تولید عرقیات گیاهی معطر پرداخته شده است. عرقيات گياهي فراورده هايي هستند که از جوشانيدن يک گياه و يا مخلوطي از گيا هان مختلف در برابر بخار آب وسرد کردن بخارات حاصله بدست آيد. به عبارت ديگر...
طرح توجیهی تولید تری كلسیم فسفات

طرح توجیهی تولید تری كلسیم فسفات

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84501
فسفات ، طرح توجیهی تولید تری كلسیم فسفات ، تولید تری كلسیم فسفات ، كلسیم ، امکان سنجی مقدماتی تولید تری كلسیم فسفات ، فسفاتهای فلزات قلیائی ، ملاح فسفاتی ، كلسیم فسفات ، فسفاتهای فلزات سنگین ، نمك های فسفاتی آمونیوم ، تری كلسیم فسفات       طرح توجیهی تولید تری كلسیم فسفات دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید تری كلسیم فسفات     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید تری كلسیم فسفات املاح...
طرح توجیهی تولید شمع روشنایی

طرح توجیهی تولید شمع روشنایی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84435
شمع روشنایی ، طرح توجیهی تولید شمع روشنایی ، پارافین ، تولید شمع روشنایی ، شمع در معابد ، فتیله شمع ، شمع در كلیساها ، ظرف مخصوص ذوب كردن پارافین ، اسید استئارین ، امکان سنجی مقدماتی تولید شمع روشنایی ، رنگ مخصوص شمع سازی ، شمع     طرح توجیهی تولید شمع روشنایی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید شمع روشنایی   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید شمع روشنایی شمع ها دارای انرژی فوق العاده ای...
طرح توجیهی خدمات مسافرتی وجهان گردی

طرح توجیهی خدمات مسافرتی وجهان گردی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84434
طرح توجیهی خدمات مسافرتی وجهان گردی دانلود امکان سنجی مقدماتی خدمات مسافرتی وجهان گردی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی خدمات مسافرتی وجهان گردی موضوع فعالیت عبار ت است ازفعالیت در زمینه اخذ رویداد و تنظیم و انجام مسافرتها گروهی داخلی و خارجی و ذخیره مكان و هر گونه خدمات ایرانگردی با رعایت مقررات و قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گردشگری از اواخر قرن بیستم یكی از بخشهای مهم فعالیت های...
طرح توجیهی طرح تولید توري فلزي

طرح توجیهی طرح تولید توري فلزي

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84265
امکان سنجی مقدماتی طرح تولید توري فلزي       دانلود طرح توجیهی طرح تولید توري فلزي     عناوین استفاده شده در این طرح توجیهی :   مقدمه 1 – معرفی محصول 2 -1 نام و کد محصولات آیسیک 1-2 شماره تعرفه گمرکی 1-3 شرایط واردات محصول 1-4 بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) 1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 1-6 معرفی موارد مصرف و کاربرد 1-7 بررسی...
طرح توجیهی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

طرح توجیهی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84263
امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي     دانلود طرح توجیهی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي       عناوین استفاده شده در این طرح توجیهی :   مقدمه 1 – معرفی محصول 2 -1 نام و کد محصولات آیسیک 1-2 شماره تعرفه گمرکی 1-3 شرایط واردات محصول 1-4 بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) 1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 1-6 معرفی موارد...
طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی

طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84259
Vertical ، طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی ، تولید مخازن پلی اتیلنی ، مخازن پلی اتیلنی ، HDPE ، مخزن ، فایبرگلاس ، مخازن بتی ، XLPE ، امکان سنجی مقدماتی تولید مخازن پلی اتیلنی ، Horizontal   طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید مخازن پلی اتیلنی   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی محصول مورد بررسی در این گزارش مخازن ساخته شده از پلی اتیلن است . مخازن پلی...
طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی

طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84252
سیلیس ، سرامیک ، طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی ، رنگدانه ، رنگهای سرامیکی ، لعاب ، امکان سنجی مقدماتی تولید رنگهای سرامیکی ، صنعت سرامیک سازی ، تولید رنگهای سرامیکی ، اکسید سرامیکی ، کوره     طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید رنگهای سرامیکی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی در صنعت سرامیک سازی اصولا از رنگدانه برای جلا و تزئین...
طرح توجیهی تولید قطعات كامپوزیتی

طرح توجیهی تولید قطعات كامپوزیتی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84248
طرح توجیهی تولید قطعات كامپوزیتی ، تولید قطعات كامپوزیتی ، پلاستیك ، كامپوزیت ، امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات كامپوزیتی ، قطعات كامپوزیتی ، صنایع هوا فضا ، فایبرگلاس ، رزین ، پلیمرهای تقویت شده ، الیاف   طرح توجیهی تولید قطعات كامپوزیتی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات كامپوزیتی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید قطعات كامپوزیتی به پلاستیك ها یا رزین ها و به عبارت جامع تر به...
طرح توجیهی تولید لباس کودك

طرح توجیهی تولید لباس کودك

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84246
طرح توجیهی تولید لباس کودك ، تولید لباس کودك ، لباس کودك ، لباس ، پیراهن ، پیراهن زنانه ، پیراهن مردانه ، پیراهن بچه گانه ، کودك ، امکان سنجی مقدماتی تولید لباس کودك ، پارچه     طرح توجیهی تولید لباس کودك دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید لباس کودك   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید لباس کودك محصول مورد نظر در این گزارش انواع پیراهن بچه گانه میباشد(البته ماشین آلات قادر به تولید انواع...
طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:84244
نخ چند لایه از الیاف یكسره ، تولید نخ از ضایعات نساجی ، طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی ، ضایعات نساجی ، نساجی ، نخ از الیاف یكسره ، نخ پنبه ای ، نخ ، دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید نخ از ضایعات نساجی ، نخ ریسیده شده ، نخ از یك لیف یكسره     طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید نخ از ضایعات نساجی   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی كلمه...
طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات

طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83981
کربن ، عناصر آلیاژی ، طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات ، میلگرد ، ضایعات ، امکان سنجی مقدماتی تولید میلگرد از ضایعات ، محصولات فولادی ، تولید فولاد ، فولاد ، صنایع اتومبیل سازی ، تولید میلگرد ، آهن ، تولید میلگرد از ضایعات     طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید میلگرد از ضایعات     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات فولاد ترکیب بسیار...
طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی{به مساحت 4000 هکتار}

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی{به مساحت 4000 هکتار}

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:83958
طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی{به مساحت 4000 هکتار} مکانیزاسیون کشاورزی درایران از سال 1345 یعنی سالی که قرار بود بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و برخی از ادوات کشاورزی ان کشور منعقد گردید مطرح شد.مکانیزاسیون در کشاوزی مترادف با کلمه اتوماسیون در صنعت است که خود به معنی اتوماتیک کردن یا به عبارتی کم کردن کار کارگری میباشد. بدین ترتیب معنی اصلی مکانیزا سیون کشاورزی به استفاده از ماشین و موتور در کشاورزی به منظور...
طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83956
وزارت صنایع و معادن ، طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک ، رخت آویز کودك ، فولاد ، محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک ، پلاستیک ، مفتول فولادی ، امکان سنجی مقدماتی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک ، قفسه مشبک انبار ، رخت آویز تایوانی ، زنگ زدگی ، جا رختی آپارتمانی ، مفتول ، سیم مفتول ، تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک     طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید...
طرح توجیهی تولید پاكت سیمان

طرح توجیهی تولید پاكت سیمان

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83933
سیمان ، طرح توجیهی تولید پاكت سیمان ، تولید پاكت سیمان ، گچ ، پاكت سیمان ، تولید سیمان ، امکان سنجی مقدماتی تولید پاكت سیمان ، كاغذ كرافت سه لایه ، تولید گچ و سیمان ، كرافت ، آهك     طرح توجیهی تولید پاكت سیمان دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید پاكت سیمان     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید پاكت سیمان یكی از مهمترین فاكتورهای مورد نیاز در تولید اكثر محصولات ، بسته بندی مناسب جهت حمل و...
طرح توجیهی تولید پارتیشن

طرح توجیهی تولید پارتیشن

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83932
تقس یم بند ی سالن ها ی بزرگ ، شركت ها ، محیط های اداری ، طرح توجیهی تولید پارتیشن ، تولید پارتیشن ، سازمان ها ، امکان سنجی مقدماتی تولید پارتیشن ، پارتیشن فلزی ، پارتیشن چوبی ، انواع پارتیشن ، پارتیشن       طرح توجیهی تولید پارتیشن دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید پارتیشن     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید پارتیشن در دنیای امروز كه استفاده بهینه از فضاها ی موجود در هر شركت و...
طرح توجيهي توليد ذغال از ضايعات چوب

طرح توجيهي توليد ذغال از ضايعات چوب

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83925
ذغال ، طرح توجيهي توليد ذغال از ضايعات چوب ، سوخت ، وزارت صنايع و معادن ، امکان سنجي مقدماتي توليد ذغال از ضايعات چوب ، كاغذ سازي ، چوب ، ضايعات چوب ، ساخت مصنوعات چوبي ، توليد ذغال از ضايعات چوب ، هيزم ، ذغال چوب       طرح توجيهي توليد ذغال از ضايعات چوب دانلود امکان سنجي مقدماتي توليد ذغال از ضايعات چوب   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجيهي توليد ذغال از ضايعات چوب زندگي امروز انسانها متشكل از...
طرح توجيهي مجتمع گردشگری ستاره کوير

طرح توجيهي مجتمع گردشگری ستاره کوير

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:83889
طرح توجيهي مجتمع گردشگری ستاره کوير مجتمع گردشگري و تفريحي ستاره كوير با توجه به جاذبه هاي گردشي و صنعتي در شهر اراك تأ سيس مي گردد . جذابيتهاي گردشگري منطقه شهرستان اراک از شمال به تفرش، از مغرب به همدان و ملایر، از مشرق به شهرستان محلات و از جنوب به شهرستان خمین و سربند محدود شده و ارتفاع متوسط شهرستان حدود هزار و 700 متر از سطح دریاست و از لحاظ وسعت دومین شهرستان استان پس از شهرستان ساوه است. شهرستان اراک به لحاظ برخورداری از عامل...
طرح توجیهی پرورش اردک

طرح توجیهی پرورش اردک

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:83741
طرح توجیهی پرورش اردک pdf با توجه به نیاز روز افزون مردم جهت مصرف گوشت و تخم مرغ ، گوشت طیور که درصد پروتئین بالایی (20 %) دارد.و با توجه به ذایقه مردم، پرورش اردک می تواند سود و بازده بالایی داشته باشد که در این مقاله پرورش اردک در سواحل دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است...
طرح توجیهی طرح تولید کانتینر و کانکس

طرح توجیهی طرح تولید کانتینر و کانکس

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83722
طرح توجیهی طرح تولید کانتینر و کانکس     دانلود امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کانتینر و کانکس     توضیحات :   گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انواع کانتینر و کانکس میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و...
طرح توجیهی طرح تولید قوطی کنسور

طرح توجیهی طرح تولید قوطی کنسور

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83720
طرح توجیهی طرح تولید قوطی کنسور     دانلود امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسور      توضیحات :   نوع بشر از بدو آفرینش، آنگاه که موفق به ساخت ادوات و تجهیزات جهت بهبود وضعیت زندگی خود شد، جهت نقل مکان آنها نیازمند بسته بندي گردید. بسته بندي به لحاظ دارا بودن ویژگیهاي خاص در زمینه هاي مختلف و فراهم نمودن امکان ذخیره سازي فرآورده هاي گوناگون از جمله مواد غذایی بخصوصپس از دسترسی به فنون پاستوریزاسیون از...
طرح توجیهی تولید مربا و ترشی و خیارشور

طرح توجیهی تولید مربا و ترشی و خیارشور

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83717
طرح توجیهی تولید مربا ، ترشی و خیارشور دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید مربا ، ترشی و خیارشور       توضیحات :   هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است. طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي...
طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده

طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83715
طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید نمک تصفیه شده     توضیحات :   موضوع تصفيه و خالص سازی نمک طعام به عنوان ماده ای با دامنه کاربرد بسيار گسترده و يکی از مواد ضروری در رژيم غذايي افراد جامعه اخيرا" از سوی مراجه بهداشتی کشور مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر وجود منابع غنی آبی و سنگی نمک در کشور با درجه خلوص بالا، لزوم توجه بيشتر سرمايه گذاران و دولت را می طلبد. اين طرح در قالب مطالعه...
طرح توجیهی مهد كودك

طرح توجیهی مهد كودك

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83713
طرح توجیهی مـهـد كـودك ، مـهـد كـودك ، والدین ، نقاشی ، زندگی ماشینی ، وسایل كمك آموزشی ، وسایل آزمایشگاه علوم ، های سفالگری ، امکان سنجی مقدماتی مـهـد كـودك ، كـودك ، تربیت     طرح توجیهی مـهـد كـودك دانلود امکان سنجی مقدماتی مـهـد كـودك   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی مـهـد كـودك تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز افزون به زندگی ماشینی و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌ای مسائل جدید...
طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی

طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83700
طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی دانلود امکان سنجی مقدماتی آموزشـگاه راننـدگی   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی و تمایل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بی رویه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درون‌شهری شهروندان افزایش یافته و آنان را ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه موتوری نموده است. از دیگر سو، فرسودگی ناوگان محدود حمل و نقل عمومی موجب عدم تمایل...
طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83696
طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد دانلود امکان سنجی مقدماتی آموزشـگاه علمی آزاد     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی آموزشـگاه علمی آزاد رشد سریع جمعیت در دهه های 1350 و 60 موجب تغییر در ساختار جمعیتی كشور گشته است به گونه ای كه جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. در عین حال این موضوع موجب بروز برخی مشكلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی‌رویه متقاضیان كار از سویی و جذب سهم...
طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83694
مهندس ، طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی ، خدمات مشاوره مهندسی ، ساختارهای صنعتی ، مشاوره مهندسی ، ساخت سنتی صنایع ، سازمانهای تولیدی ، امکان سنجی مقدماتی خدمات مشاوره مهندسی ، صنعتگران     طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی دانلود امکان سنجی مقدماتی خدمات مشاوره مهندسی       بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتكایی از اركان...
دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

قیمت: 54,000 ريال کد فایل:83688
دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و نوآوری: ابتكار: ايده نو و تازه اي كه قبلاً وجود نداشته است. نوآوري: به مرحله عمل رساندن ايده خلاقانه و توليد انبوه آن. تفکر منطقی - تفکر خلاق: 1-وسعت عمل 2-مسیر و...
دانلود مقاله پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

دانلود مقاله پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:83654
دانلود مقاله پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت امروزه هر کشور،شهر و حتی روستایی نیاز به کارآفرینی و ایجاد شغل دارد تا آن سرزمین آباد گردد در این مقاله میخوانیم شناسایی عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی در شناسایی عوامل موفقیت عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی و درون سازمانی موانع کارآفرینی سازمانی مشخصه های یک کارآفرین و سایر مطالب مفید دیگر امروزه هر کشور،شهر و حتی روستایی نیاز به کارآفرینی و ایجاد شغل دارد تا آن سرزمین...
طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی

طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83649
تولید قطعات صنعتی ، پلی وینیل كلراید ، اكریلونیتریل ، طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی ، پلی اولفین ها ، پلاستیك ، بوتادین ، امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی ، كوپلیمر استایرن ، پلی استایرن ، پلاستیك های مهندسی     طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی پلاستیكی   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی...
طرح توجیهی خوراك دام از پساب كارخانه جات الكل سازی

طرح توجیهی خوراك دام از پساب كارخانه جات الكل سازی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83522
طرح توجیهی خوراك دام از پساب كارخانه جات الكل سازی دانلود امکان سنجی مقدماتی خوراك دام از پساب كارخانه جات الكل سازی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   تغذيه علمي است كه دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و یا مفهومي مشترك در ارتباط با يك ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان ميكند . تغذيه شامل جرياني است كه در آن سلولهاي بدن موجود زنده با بخشي از محيط شيميايي خارج كه براي تامين مواد مورد نياز جهت انجام مطلوب واكنش هاي...
طرح توجیهی طرح تولید دستگاه علف بر

طرح توجیهی طرح تولید دستگاه علف بر

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83519
طرح توجیهی طرح تولید دستگاه علف بر دانلود امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه علف بر       بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   اتخاذ تدابیر و روش هاي علمی جدید کشاورزي و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزي مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزي دنیاي امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدي و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزي، می توان ضمن...
طرح توجیهی پرورش بلدرچين

طرح توجیهی پرورش بلدرچين

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83517
طرح توجیهی پرورش بلدرچين دانلود امکان سنجی مقدماتی پرورش بلدرچين   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی : طرح توجیهی پرورش بلدرچين ( به ظرفيت 420000 قطعه ) بلدرچين در قرن يازدهم ميلادي در ژاپن و يا چين اهلي شده است .در ژاپن از سال 1910 ميلادي به بعد براي استفاده از تخم و گوشت به طرز وسيعي پرورش و از راه اصلاح نژاد گله هاي گوشتي و تخمي بدست آمده است. امروز نيز در ژاپن مصرف آن بسيار قابل توجه مي باشد. بغير از ژاپن ،كشورهاي انگلستان ،...
طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی

طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83515
باند و گاز پزشکی ، الیاف پنبه طبیعی ، تولید باند و گاز پزشکی ، استریل ، طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی ، گاز پزشکی ، الیاف مصنوعی ، غیر استریل ، امکان سنجی مقدماتی تولید باند و گاز پزشکی ، الیاف نخ       طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید باند و گاز پزشکی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به...
طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83513
تولید  فیزیوتراپی الکترونیکی ، پزشکی ، تحریکات الکتریکی پوستی ، طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی ، تولید تجهیزات ورزشی ، دستگاه فارادیک ، فیزیوتراپی الکترونیکی ، فیزیوتراپی ، مادون قرمز، امکان سنجی مقدماتی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی ، دستگاه تحریک الکتریکی     طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید تجهیزات ورزشی و...
طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی

طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83511
طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی ، قطعات باكلیتی ، صنایع پتروشمی ، دستگیرههای سماور ، دستگیره های قابلمه ، استیل ، امکان سنجی مقدماتی تولید انواع قطعات باكلیتی ، ظروف تفلون ، روی ، صنایع شیمی     طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید انواع قطعات باكلیتی       بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید انواع قطعات باكلیتی گسترش روز افزون صنعت و...
طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات كشاورزی

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات كشاورزی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83510
تولید آلفا سلولز ، دیواره گیاهان ، تهیه خوراك دام ، چوب درختان ، تهیه گاز متان ، طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات كشاورزی ، ضایعات كشاورزی ، آلفا سلولز ، تركیب كاغذ ، تهیه قند چوب یا XYLOSE ، امکان سنجی مقدماتی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات كشاورزی ، مولكول رشته ای     طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات كشاورزی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید آلفا سلولز از باگاسو سایر ضایعات...
طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83509
تابش نور ، پوشش مجسمه ، علائم هشدار دهنده ، ترکیبات نورتاب ، شیمی ، طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری ، پدیدة فیزیکی ، فلورسانس ، اتم ، امکان سنجی مقدماتی تولید درخشان کننده های نوری ، فسفرسانس     طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید درخشان کننده های نوری         بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری ( Glow in Dark ) به هر...
طرح توجیهی تولید دستكش چرمی

طرح توجیهی تولید دستكش چرمی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83508
مصنوعات چرمی ، پوشاك ، پوست گوساله ، طرح توجیهی تولید دستكش چرمی ، تولید دستكش چرمی ، دستكش چرم ، چرم ، جاكلیدی ، كیف ، امکان سنجی مقدماتی تولید دستكش چرمی ، تسمه های صنعتی   طرح توجیهی تولید دستكش چرمی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید دستكش چرمی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید دستكش چرمی اصطلاحاً به تمامی فرآورده هایی كه از چرم ساخته می شود مصنوعات چرمی گفته م ی شود كه طیف وسیعی از...
طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83506
تولید فوم پلی استایرن ضد آتش ، پلی استایرن ضد آتش ، گرانول ، تولید فوم ، EPS ، طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش ، گاز پنتان ، فوم ، امکان سنجی مقدماتی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش       طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش   بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش نام محصول مورد مطالعه فوم پلی استایرن ضد آتش...
طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی

طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83505
الكتریك ، طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی ، کیسه پلاستیکی ، فیلم های پلی اولفین ، تولید فیلم وکیسه پلاستیکی ، سلفون ، حرارت ، تولید فیلم ، امکان سنجی مقدماتی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی ، فیلم های پلیمری     طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP) عبارت فیلم به لایه...
طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیكی خودرو

طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیكی خودرو

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83504
صنعت خودروسازی ، طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیكی خودرو ، خودرو ، لاستیك ، تولید قطعات پلاستیكی خودرو ، قالبگیری ، قطعات پلاستیكی خودرو ، پلاستیك ، امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات پلاستیكی خودرو ، صنعت قطعه سازی       طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیكی خودرو دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات پلاستیكی خودرو     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیكی خودرو صنعت خودرو...
طرح توجیهی تولید كولرهای گازی

طرح توجیهی تولید كولرهای گازی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:83428
ی گازی ، طرح توجیهی تولید كولرهای گازی ، بسته بندی كولر گازی ، كولرگازی سقفی و دیواری ، تولید كولرهای گازی ، مونتاژ كولر گازی ، امکان سنجی مقدماتی تولید كولرهای گازی ، كولر گازی كانالی ، كولر گازی اسپیلت دیواری ، انواع كولر گازی ، تهیه Brand معتبر     طرح توجیهی تولید كولرهای گازی دانلود امکان سنجی مقدماتی تولید كولرهای گازی     بخشی از مطالب موجود در طرح توجیهی :   طرح توجیهی تولید كولرهای گازی گزارش حاضر...
دانلودمقاله تولید ناب و انبوه

دانلودمقاله تولید ناب و انبوه

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:83390
در رابطه با تولید ناب و انبوه چه میدانید؟ دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن بيستم رخ داد. انقلاب آغازين همانا ظهور توليد انبوه و پايان عصر توليد دستي است و انقلاب پاياني ظهور ناب و خاتمه يافتن عصر توليد انبوه است . اكنون جهان در آستانه عصري جديد به سر مي برد، عصري كه در آن دگرگوني شيوه هاي توليد محصولات و ساخته هاي بشر چهره زندگي او را يكسره دگرگون خواهدكرد. پس از جنگ جهاني اول هنري فورد و آلفرد اسلون (مدير جنرال موتورز) توليدات صنعتي...
دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تزئینات چینی ...

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تزئینات چینی ...

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:83367
دانلود پروژه کارآفرینی " کارگاه تزئینات چینی، بلور و کاشی " این پروژه کارآفرینی در 21 صفحه با فرمت ورد هست که قسمتهایی از این پروژه رو در اینجا می بینید: -هدف پروژه :  هدف از ايجاد كارگاه تزیینات چینی سود آوري و تامين نياز جامعه شهر و كمك به اشتغال زايي در سطح روستا مي باشد اين كارگاه داراي سه زمينه فعاليت يعني تزئين چيني , بلور و كاشي  مي باشد ظرفيت تبديل چيني سفيد به چيني آماده به مصرف  اینهم یک پیشنهاد عالی برای...
دانلود طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83110
این طرح توجیهی در زمینه تولید شیر  می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید شیر مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه...
دانلود طرح توجیهی توليد و بسته بندی ماست پاستوريزه

دانلود طرح توجیهی توليد و بسته بندی ماست پاستوريزه

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83109
این طرح توجیهی در زمینه توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت...
دانلود طرح توجیهی توليـد تافي و شكـلات

دانلود طرح توجیهی توليـد تافي و شكـلات

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83108
این طرح توجیهی در زمینه توليـد تافي و شكـلات می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليـد تافي و شكـلات مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد...
دانلود طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

دانلود طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83107
این طرح توجیهی در زمینه مدرسه غیر انتفاعی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه مدرسه غیر انتفاعی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد...
دانلود طرح توجیهی کارخانه رب

دانلود طرح توجیهی کارخانه رب

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83106
این طرح توجیهی در زمینه کارخانه رب  گوجه فرنگی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس کارخانه رب  گوجه فرنگی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال...
طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون

طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:83105
این طرح توجیهی در زمینه شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای مربوطه بازارهای...
کارآفرینی تولید قالب های صنعتی

کارآفرینی تولید قالب های صنعتی

قیمت: 55,000 ريال کد فایل:82430
در این طرح به بررسی قالب های صنعتی با ظرفیت 40 دست در سال پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین...
پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:82417
برق يكی از صنايعی است اگر نتوان گفت بيشترين بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با اطمينان كامل می توان يكی از صنايع مهم در جهان می باشد. در حال حاضر بيشترين بازار كار را در  رشته های برق سيستم های قدرت به خود اختصاص داده اند كه در اين رشته ها يكی از مهمترين مشاغلی كه دركشور های بزرگ دنيا وجو دارد صنعت تابلو سازی مدارهای فرمان و قدرت می باشد كه توانسته بازار خوبی را برای افراد ايجاد كند، زيرا تمامی كارخانجات و اداره ها و موسسات و...
دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه ی ملامین نی ریز

دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه ی ملامین نی ریز

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:82074
این طرح توجیهی در زمینه احداث کارخانه ی ملامین می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش  و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کارخانه ی ملامین مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای...
دانلود طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگی

دانلود طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:82073
این طرح توجیهی در زمینه کارخانه رب می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع  آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه کارخانه رب مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و...
دانلود طرح توجیهی کشت بدون خاک

دانلود طرح توجیهی کشت بدون خاک

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:82072
این طرح توجیهی در زمینه کشت بدون خاک می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع  آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه کشت بدون خاک مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و...
پروژه کارافرینی درمورد خدمات رایانه ای

پروژه کارافرینی درمورد خدمات رایانه ای

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:81322
پروژه کارافرینی در مورد خدمات رایانه ای (شبیه کافینت ها) عناوین داخل پروژه: *مشخصات طرح *اهداف طرح *شرح وظایف موسسه *مهارت های موردنیاز طرح *نیروی انسانی مورد نیاز طرح *جدول براورد حقوق و دستمزد *جدول براورد تجهیزات و صد ها مطالب دیگر و نایاب .... وِِیژگی های محصول : نوع فایل به صورت پاو رپونت طراحی شده است که به صورت فوق پیشرفته و زیبا طراحی شده است تعداد صفحات ان 31 توسط دانشجویان دانشگاه تبریز طراحی شده...
دانلود طرح توجیهی پرورش گل و گياه در گلخانه

دانلود طرح توجیهی پرورش گل و گياه در گلخانه

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80747
این طرح توجیهی در رابطه با پرورش گل و گياه در گلخانه می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش گل و گياه در گلخانه مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال...
پروژه کارآفرینی: مدیریت کسب و کار

پروژه کارآفرینی: مدیریت کسب و کار

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:80744
سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص: هيچ زن و يا مردى در دنياى کسب و کار تنها نيست. در اين حيطه شما نيازمند کمک افراد ديگر هستيد و بايد بتوانيد از آنها کمک بگيريد تابتوانيد کسب و کارتان را هدايت کنيد. وظیفه ی هر مدیری رعایت اصل بهینگی است یعنی یک مدیر ارزشمند کسی است که با به کارگیری بهینه منابع،سازمان را به سمت ارزشمندی سوق می دهد لازم به ذکر است به کارگیری بهینه منابع فقط با برنامه ریزی صحیح از طرف مدیران حاصل می شود .این نوع سازماندهی در...
دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكی

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80061
این طرح توجیهی در زمینه پرورش قـارچ خوراكی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش قـارچ خوراكی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد...
طرح توجیهی پرورش دام

طرح توجیهی پرورش دام

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80059
این طرح توجیهی در زمینه پرورش دام می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش دام مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
دانلود طرح توجیهی توليد لوله و پروفيل

دانلود طرح توجیهی توليد لوله و پروفيل

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80058
این طرح توجیهی در رابطه با توليد لوله و پروفيل می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد لوله و پروفيل مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد...
دانلود طرح توجیهی احداث کافی نت

دانلود طرح توجیهی احداث کافی نت

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80057
این طرح توجیهی در رابطه با احداث کافی نت می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کافی نت مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و...
دانلود طرح توجیهی توليد چـرم و سالامبور

دانلود طرح توجیهی توليد چـرم و سالامبور

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80056
این طرح توجیهی در رابطه با توليد چـرم و سالامبـور می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد چـرم و سالامبـور مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای...
دانلود طرح توجیهی تولید بخاری

دانلود طرح توجیهی تولید بخاری

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80055
این طرح توجیهی در رابطه با تولید بخاری می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید بخاری مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و...
دانلود طرح توجیهی پودر سنگ و سیمان

دانلود طرح توجیهی پودر سنگ و سیمان

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80054
این طرح توجیهی در رابطه با پودر سنگ و سیمان  می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه پودر سنگ و سیمان  مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد...
دانلود طرح توجیهی تأسيس و راه اندازی كارگاه خياطی

دانلود طرح توجیهی تأسيس و راه اندازی كارگاه خياطی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:80051
این طرح توجیهی در رابطه با تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطی  می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان  متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کارآفرینان در زمینه تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطی  مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :54

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :76

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :53

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :16

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :51

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :17

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :226

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :17

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...