منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

 
مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، کارآفرینی، نرم افزار و کتاب
 
 مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، طرح ها و پروژه های کارآفرینی و توجیهی، نرم افزار و کتاب
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي

طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:92382
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي باظرفيت 750,000 برد در سال با فرمت (pdf)   مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  - گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی- طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار...
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

قیمت: 71,000 ريال کد فایل:92380
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﺧـﻮدرو ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽدر ﺧﻮدرو اﺳﺖ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ روي ر ﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه وبوسیله ﻇـﺎﻫﺮ زﯾﺒـﺎﺋﯽ را ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ ﺑﺠﺰء ﻧﻘﺶ زﯾﺒﺎﺋﯽﻇﺎﻫﺮﻧﻘﺶ دﯾﮕـﺮي در ﺧـﻮدرو ﻧﺪارﻧـﺪ.  ﻫـﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮخ ها ي ﺧﻮد...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ

قیمت: 42,000 ريال کد فایل:92379
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف، ﺗﺸﻚ، ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎف و ﺗﺸﻚ ﻳﻚ ﻧﻔﺮه و دو ﻧﻔﺮه و ﺑﺎﻟﺶ ﻛﻪ روﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﺘﺮون ﻳﺎ ﻛﺘﺎن ﮔﻠﺪار و ﻻﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎف و ﺑﺎﻟﺶ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪاز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻧﻈﺮ ﻋﺪد...
آموزش گیتار بیس

آموزش گیتار بیس

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:92378
                                                                                                                                                                ...
گزارش کارآموزی حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

گزارش کارآموزی حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:91897
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی ۱-۱-اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی ۱-۲-ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی حسابداری و امور مالی حسابداری مالی حسابداری مدیریت مدیریت مالی ۲-۱- صورت های مالی گزارش پایان دوره پنج گروه اساسی حساب ها اصول پذیرفته شده حسابداری چارچوب های مقرر برای شرکت های عمومی ۲-۲- تحلیل و تفسیر صورت های مالی تحلیل و...
دانلود گزارش کارآموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما

دانلود گزارش کارآموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:91896
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب   مقدمه  1 درخواست اقلام انباري – اقلام تعميري  2 مراحل تحويل و تحول قطعه تعميري  6 عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه  8 عمليات واحد برنامه‌ريزي كارگاه‌ها  10  اقدامات انبار قطعات تعميري در زمان دريافت قطعه تعمير شده  11 بازگشت قطعات تعمير نشده به انبار  12  اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات...
گزارش کارآموزی آفات و بيماري گياهان و نگهداري فضاي سبز

گزارش کارآموزی آفات و بيماري گياهان و نگهداري فضاي سبز

قیمت: 80,000 ريال کد فایل:91895
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : بنام هستي بخش يكتا تاريخچه پارك محل كارآموزي: پارك جمشيديه تحت پوشش ناحية 4 زمان بهره برداري 1359 -    نحوه آبياري پارك: به صورت باراني – نهري -    وضعيت كفپوش خيابانهاي پارك به صورت سنگفرش -    وضعيت روشنايي پارك: پروژكتور – پايه چراغn150 – تعداد شعله 120 -    مصرف برق ماهيانه «kwh»         -  ...
گزارش کارآموزی شرکت بین المللی پارس جنوبی

گزارش کارآموزی شرکت بین المللی پارس جنوبی

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:91894
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : -1-1شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو) -2-1  آشنایی با استان بوشهر -3-1موقعیت میدان گازی -4-1بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی -5-1نمودار سازمانی و تشکیلات فصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو 1-2 –پروژه های انجام شده -2-2پروژه های در حال اجرا فصل سوم: مطالعات کتابخانه ای 1-3- توسعه فازهای مختلف پارس...
گزارش کاراموزی تعمیر موتور پیکان

گزارش کاراموزی تعمیر موتور پیکان

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91893
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : مقدمه نوع عیب خرابی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیکان نحوه جایگذاری موتور روی اطاق نکات مربوط به تعمیر سوپاپها آزمایش قطعات موتور بستن سرسیلندر روی موتور فیلرگیری سوپاپها چکیده ترمزهای ضد بلوکه ABS اساس کار سیستم ABS کاربرد سنسور بر روی ABS : کارکرد پمپ هیدرولیکی بر روی ABS ترمز های ABS در خودروهای سنگین عیب یابی رلوکتورها سیستمهای کنترل...
گزارش کارآموزی حسابداری  شرکت سبزینه وار

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت سبزینه وار

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:91892
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست پیشگفتار طراحی باغ و احداث فضای سبز انتخاب ابزار صحیح در کار و هنر باغبانی بیل spade شن کش rake بیلچه ها small shovel or dibble وجین کننده ها و کولتیواتورها weeding-to weed)) چنگک و چنگکهای دستی grapnel or hook کج بیل hoe هرس کننده های پرچین قیچی باغبانی قلمه های نیمه بالغ ( unrip) cutting) اختصاصات دستگاه رویشی کاربرد گیاهان تیره آلاله طراحی...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :22

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :27

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :16

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :4

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :24

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :3

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :100

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :3

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...