منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

 
مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، کارآفرینی، نرم افزار و کتاب
 
 مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، طرح ها و پروژه های کارآفرینی و توجیهی، نرم افزار و کتاب
دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید  ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ

دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:91140
دانلود ﻃﺮح توجیهی تولید ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ لطفا از مطالب زیر دیدن فرمایید دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮم و ﺳﺎﻟﻤﺒﻮر دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ دانلود دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي...
طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی  (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و

طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91139
توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) شرح سرمایه گذاری: الف: سرمایه ثابت 1-زمین 200 متر مربع به ارزش 000/300 هزار ریال 2-ساختمان 120 متر مربع به ارزش 000/180 هزار ریال 3-محوطه سازی 80 متر مربع به ارزش 600/108 هزار ریال 4-تأسیسات . . . . . . . 000/24 هزار ریال 5- ماشین آلات و تجهیزات...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:91138
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ(چرم) ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﻛﺮاﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل واﺳﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﺮﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺮاﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﻲ، ﻛﺮاﺳﺖ آﺳﺘﺮي، ﻛﺮاﺳﺖ اﺳﭙﺮﺗﻲ و ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ...
طرح توجیهی کشت خیار درختی

طرح توجیهی کشت خیار درختی

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:91137
خیار درختی کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ... کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود ... کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیرQ متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و ......
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ  بارانی

دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:91136
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی معرفی موارد مصرف و کاربرد ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭﻃﻮﺑـﺖ ﻭ ﻳـﺎ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﭘﺮﻳﺰ ﻋﺒﺎﺭت اﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺭ ﺳـﻴﻢ ﻛﺸـﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻄﻮﺭ...
طرح توجیهی بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی

طرح توجیهی بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91135
بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی فصل اول 1-1 - مقدمه : -2- معرفی محصول 1-3- بررسی های اقتصادی طرح 1-4-كاربرد محصول 1-5- کالاهای رقیب محصول 1-6-ظرفیت تولید فصل دوم 2-1- بررسی بازار 2-2- بررسی اقتصادی -3-1 بررسی های فنی (انتخاب تكنولوژی مناسب) -3-1 مشخصات ماشین آلات و خط تولید 1-5-توضیحات در مورد زمین كشور ما دارای منابع عظیم سوخت های فسیلی و گاز می باشد. امروزه در اكثر مناطق كشور،‌گاز رسانی به شهرها انجام...
طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91133
چراغ قوه از وسايل الكتريكي محسوب مي شود كه هدف از بكارگيري آن ايجاد انرژي نوراني با استفاده از باطري و در فاصله زماني محدود و معين مي باشد   تولید چراغ قوه پلاستیکی فصل اول : چكیده نتایج بررسی های فنی و مالی و اقتصادی طرح تولید چراغ قوه پلاستیكی فصل دوم : كلیات (1-2 ) تعریف . ویژگیها و مشخصات محصول (2-2) .چگونگی و میزان به كار گیری و مقایسه با كالاهای قابل جانشین (3-2) قیمت و امكان فروش فصل سوم: بررسی ها و برآوردهای فنی (1-3)...
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:91132
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ برای تولید ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺎرﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز...
طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی

طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:91131
تولید لنت ترمز دیسکی خلاصه طرح : 1-1: مشخصه طرح عنوان : تولید لنت ترمز دیسكی مشخصات ویژه فنی فرآیند تولید -1 شرایط عملیاتی درصد تامین مواد اولیه 5-1 تعداد پرسنل 6-1 تأسیسات زیر بنائی 7-1 دستگاهها و تجهیزات خط تولید زمین و ساختمانها : سرمایه گذاری : مطالعات اقتصادی - تعریف محصول،ویژگیهای فنی محصول طبقه بندی محصول استاندارد ملی و جهان. تعریف محصول : ویژگیها و مشخصات محصول : مشخصات ویژه فنی : هر لنت دارای 50 تا 150 گرم مواد پودری...
دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ

دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:91130
دانلود طرح توجیهی تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ تولید ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﺮﺡ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺲ ﺧﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔـﺮﻳﺲ ﺧـﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻧﺖ...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :22

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :27

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :16

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :4

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :24

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :3

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :110

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :3

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...