منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو - تعمير كامل اتومبيل

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

گزارش کارآموزی چگونگي تهيه كاميونهاي مازيران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دنلود مقاله بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود کتاب ترجمه شده ساختمان داده ها به زبان c

دانلود مقاله VRML زبان مدلسازي حقيقت مجازي

دانلود مقاله VRML زبان مدلسازي حقيقت مجازي

 
مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، کارآفرینی، نرم افزار و کتاب
 
 مرجع دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش کارآموزی، طرح ها و پروژه های کارآفرینی و توجیهی، نرم افزار و کتاب
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:90975
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی تولید قفل رمز دار الکترونیکی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺩﺭﻃﺮﺡ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺪﻭﻥ...
جوجه کشی وپرورش قرقاول

جوجه کشی وپرورش قرقاول

قیمت: 6,000 ريال کد فایل:90974
جنس نرو ماده این پرنده کاملا با ھم تفاوت دارندو رنگ پر آنھا برحسب زیرگونھ جنس و سن تغییر میکند. نرھای بالغ پروبال رنگین و پر زرق و برق و دمی دراز تر و سر و گردن آنھا بھ رنگ سبز تیره براق است. در قرقاولھای ماده رنگ پرھا نخودی تیره با لکھھای قھوهای زیاد بھ رنگ محیط اطراف است کھ باعث میشود در دوران طولانی خوابیدن روی و ھا تخم زمان پرورش از ھا جوجھ دید دشمنان پنھان بماند. در جنس نر سروگردن غالبا بھ قرقاولھای نابالغ از لحاظ دم شبیھ بھ کبک و دارای...
دانلود مقاله عصر تجربه وحقوق تجربي - اصول جبران خسارت درنظام حقوقي آمريكا

دانلود مقاله عصر تجربه وحقوق تجربي - اصول جبران خسارت درنظام حقوقي آمريكا

قیمت: 75,000 ريال کد فایل:90831
عصر تجربه و حقوق تجربي - اصول جبران خسارت در نظام حقوقي آمريكا دكترناصر كاتوزيان استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران  چكيده: دراين مقاله ، كه از يكي از مشهورترين كتابهاي مسئووليت مدني آمريكا(1) اقتباس شده است ، شيوه مهندسي اجتماعي يا سنجش سود وزيان اجتماعي دريكي از مهمترين زمينه هاي حقوقي به روشني ديده مي شود وخواننده مي تواند مفهوم ((حقوق تجربي )) را درخلال استدلالها وسر گذشت نظريه ها احساس كند: خواننده تيز بين درمي...
دانلود مقاله اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ، ايالات مت

دانلود مقاله اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ، ايالات مت

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:90820
دانلود مقاله اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ، ايالات متحده این فایل در قالب ورد می باشد. بخشی از این مقاله : بدنبال بحران گروگانگيري سفارت آمريكا، ايران وآمريكا به منظور حل وفصل دعاوي موجود ميان دوكشور، درخصوص تشكيل ديوان داوري تحت عنوان دعاوي ايران - امر توافق نموده اند . (1) ديوان بدون تأخير در 1981 تشكيل شد . اين ديوان مركب از نه داور مي باشد كه سه نفراز اين داوران بوسيله ايران، سه نفر بوسيله آمريكا و...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:90819
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي درزدار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯽ اﺟﺮا ، اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ي ﻫﺎ ﻃﺮح يﺳﺮﻣﺎ ﯾ ﮔﺬار ﻪ ي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣ اﻧﺠﺎم ﯽ ﮔ ﯿ ا ﺮد در ﯾ ﻓﻨ ﯽ ﻣﺎﻟ ، ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار و ﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ي  ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟ و ﯿ ﻧﺘﺎ ﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾ ﻣﺒﻨﺎ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﯽ ﺑﺮا ي ﺗﺼﻤ ﯿ ﮔ ﻢ ﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎ ﯾ ﻪ ﮔﺬاران ﻣ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﯽﮔ...
جزوه مکانیک کلاسیک

جزوه مکانیک کلاسیک

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:90818
            جزوه مکانیک کلاسیک   جزوه دستنویس حاوی  ۱۲ فصل از کتاب مکانیک گلداشتاین می باشد که توسط استاد دکتر علیمحمدی تدریس شده است.    بخش های از جزوه : هامیلتونی ، مختصات تعمیم یافته ، معادله اویلر لاگرانژ ، درجات آزادی ، ضرایب نامعین لاگرانژ ، اصول بقا و تقارن در فرمول بندی لاگرانژی ، قضیه اویلر ، نیروی اصطکاک ، انرژی جنبشی ، انرژی پتانسیل ، اصول نسبیت خاص ، اصل هموردایی در فیزیک ، تبدیلات...
دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش

دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:90817
دانلود طرح توجیهی لوله وارنیش محصول لوله وارنیش در صنعت برق سهم به خصوصی دارد این مقاله در مورد تولید لوله وارنیش میباشد نه چیزی که در بازار به عنوان پوشاننده سطوح شناخته میشود در این طرح به بررسی چگونگی تولید محصول لوله وارنیش چگونگی واردات طرح توجیهی لوله وارنیش چگونگی صادرات محصول لوله وارنیش بررسی استاندارد های موجود تعیین نقاط قوت و ضعف این تکنولوژی و بسیاری مطالب دیگر که برای اجرای طرح به آن نیاز خواهید...
دانلود مقاله اعمال پزشكي از ديدگاه قانون - سازمان نظام پزشكي عمومي ( انگلستان )

دانلود مقاله اعمال پزشكي از ديدگاه قانون - سازمان نظام پزشكي عمومي ( انگلستان )

قیمت: 17,000 ريال کد فایل:90816
دانلود مقاله اعمال پزشكي از ديدگاه قانون - سازمان نظام پزشكي عمومي ( انگلستان ) این فایل در قالب ورد می باشد. بخشی از این مقاله : تا نيمه سده نوزدهم ميلادي در انگلستان براي پزشكان ضوابط معين وجود نداشت و مردم نمي توانستند پزشكان تحصيل كرده و با صلاحيت را از پزشكان ناصالح و تحصيل نكرده ( شارلاتان كوآك ) تشخيص دهند . در سال 1858 نخستين قوانين پزشكي تشكيلات شوراي عمومي را در امور پزشكي بوجود آورد كه هدف اصلي آن شناساندن پزشكان معتبر و...
آموزش ساخت هفت سین فرشته ها

آموزش ساخت هفت سین فرشته ها

قیمت: 60,000 ريال کد فایل:90814
آموزش ساخت هفت سین فرشته ها با این اموزش زیبا می توانید کسب درامد کنید وازان برای تزیین سفره هفت سین وسفره عقد وتزیین منزل استفاده کنید می توانید انراهدیه به بهترین دوستانان بدهید این اموزش کاردستی زیبا راازدست ندهید وهمین حالا ان رادریافت کنیدولذت...
آموزش ساخت عروسکهای زیبا بادستمال کاغذی

آموزش ساخت عروسکهای زیبا بادستمال کاغذی

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:90813
آموزش ساخت عروسکهای زیبا بادستمال...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

حجم:19654KB | بازدید :35

دانلود پاورپوینت مقاله ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی الهه ثالث برازنده این مقاله دارای 29 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارئه و استفاده است. از عناوین این مقاله:  راهنمای استفاده از برنامه  نقش يك كامپيوتر در يك شبكه  ايستگاه...

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر

حجم:19635KB | بازدید :56

دانلود تحقیق ساختمان کامپیوتر حامد حامدی - احسان سلطانی  این تحقیق دارای 24 اسلاید به صورت پاورپوینت آماده برای ارائه می باشد، مطالبی که در آن درج شده، مربوط به پردازنده ها، ثبات ها، بیت ها و شامل موارد دیگر می باشد که توسط دو دانشجو بررسی شده...

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم.

دانلود کتاب لاتین پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را بشناسیم و بفهمیم.

حجم:4767KB | بازدید :34

Legal Research How to Find and Understand the Law پژوهش حقوقی؛ چطور قانون را  بشناسیم و بفهمیم. نویسنده:  Attorneys Stephen Elias و Susan Levinkind چاپ و انتشار در آمریکا پژوهش­های حقوقی در اشکال مختلفی وجود دارد و محققان حقوقی زیادی وجود دارند. با به رسمیت شناختن این دو واقعیت، ما این کتاب را...

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

دانلود پاورپوینت درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات

حجم:3017KB | بازدید :11

درس مباني فنّاوري اطلاعات؛ رشته فنّاوري اطلاعات 3 واحد درسي نام منبع و مولف: پيش به سوي جامعه اطلاعاتي، نويسندگان : محمد فتحيان ، حاتم مهدوي نور، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران تهيّه و تنظيم : داود كريم‌زادگان‌مقدم اهداف...

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص دین

حجم:1370KB | بازدید :37

دانلود کتاب لاتین پدیدارشناسی حقیقت مخصوص به دین (ادیان و فلسفه) نویسنده: دنیل گریِر انتشارات نیویورک   جهت­ گیری مهم  در فلسفه، یعنی پدیدار شناسی؛ پدیده بزرگ، دین؛و مسئله مهم، حقیقت، مجموع اینها، این کتاب را شکل می­دهد. جمع آوری این مطالعات توسط فلاسفه...

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

حجم:680KB | بازدید :12

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم مهندسی کامپیوتر ناصر آیت - در مورد ساختمان داده - Perequisites - Sorting - Sort metods - اضافه کردن یک insert an element - Insert An Element -  و بسیاری از موضوعات دیگر...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در م

حجم:533KB | بازدید :214

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز در مورد بيماري توکسوپلاسموز و مروري بر پاتوژنز و روش هاي تشخيص بيماري استاد راهنما: دکتر مريم انصاري لاري استاديار دانشکده دامپزشکي شيراز نگارش: صادق غفاري جونقاني این پروژه دارای 55...

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

دانلود پروژه پاورپوینت معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهای شیری جهان

حجم:363KB | بازدید :13

در این پاورپوینت به انواع نژادهای گاو و ویژگی های این نژادها در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده است. این مقاله به شما کمک می­کند که چه نوع گاوی به لحاظ اقتصادی به صرفه است و دارای چه ویژگی های متفاوتی به لحاظ شیر دهی می­باشد.   برای مثال: سرابی...